PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV ZA KMETIJSTVO

Podjetje Rotometal d.o.o. je bilo registrirano l. 1991 za dejavnosti: trgovina, proizvodnja, storitve in kooperacija.

Izdelujemo:
Več o nas:

turbinske ventilatorje za dosuševanje sena,

naprave za sušenje sena v balah,

puhalnike in teleskopske trosilnike za spravilo sena v senik,

ventilatorje za prezračevanje hlevov,

črpalke za prečrpavanje gnojevke in spiranje hlevskih kanalov,

potopne mešalnike za mešanje gnojevke v hlevih pod rešetkami in v zunanjih lagunah.

traktorske mešalnike za mešanje gnojevke,

strgalnike za čiščenje gnojevke ali gnoja z blatnih hodnikov v hlevih,

bokse za teličke,

gnezda za kokoši nesnice,

druge kovinske izdelke po naročilu.

Za vse stroje smo razvili moderna krmilja za samodejno delovanje, kar uporabnikom zelo olajša delo in prihrani dragoceni čas..

Z večanjem proizvodnje so se izboljševali tudi pogoji dela. Od skromnih začetkov v mali domači delavnici na Studencu pri Krtini do sodobnega obrata v IC Zg. Jarše pri Domžalah.

V podjetju trenutno zaposlujemo 7 delavcev. Za dela, ki bi jih bilo neekonomično opravljati doma, sodelujemo s kooperanti in pogodbenimi delavci.

V podjetju Rotometal stalno spremljamo kakovost svojih proizvodov in jih izboljšujemo, da so primerljivi z izdelki najboljših evropskih proizvajalcev. V ta namen uporabljamo najkvalitetnejše osnovne materiale, dobro zaščito proti koroziji in vključujemo izboljšave za varnejše delo uporabnikov strojev.

Pri kupcih ima podjetje Rotometal velik ugled, saj jih je mnogo, ki se odločijo za nakup novega proizvoda na osnovi dobrih izkušenj s prejšnjim izdelkom. Pristop do kupcev je izrazito individualen, ker je tudi večina izdelkov prilagojena zahtevam posameznega kupca.