Teleskopski trosilnik sena

Trosilnik sena nas nadomesti pri napornem delu na seniku – njegova najmodernejša avtomatika izvrši vsak vaš ukaz. Enakomerno trosi seno po celem seniku, ne glede na njegovo obliko in velikost. Montaža je peprosta in hitra. Če se pozneje pojavi potreba po daljši trosilni dolžini, je podaljšanje te preprosto.

Avtomatika omogoča nastavitev kotov nihanja na levi in desni strani. Omogoča tudi nastavitev postankov na levi in desni strani ter na začetku in na koncu sušilnice. Prav tako omogoča izbiro sušilnice. Delovanje trosilnika se avtomatsko preneha, ko preneha pretok sena. Monžna je tudi nastavitev samo nihanje ali samo vožnja.

Trosilnik sena je na sejmu v Gornji Radgoni osvojik medaljo za kakovost.

Teleskopski trosilnik sena

 • Maksimalna trosilna dolžina do 38,20 metra.
 • Maksimalna trosilna širina do 8 metrov v desno in do 8 metrov v levo.
 • Vzdolžni pomik je izveden s pomočjo elektromotorja in reduktorja preko zobate letve.
 • Nihanje fajfe je izvedeno s pomočjo elektromotorja in reduktorja preko galove verige.
 • Teleskopski trosilnik upravljamo z avtomatiko, ki je nameščena v bližini puhalnika.
041 674 712

Avtomatika za krmiljenje teleskopskega trosilnika sena TIP 2000

S pomočjo avtomatike lahko teleskopski razdelilnik sena, ki je montiran visoko v slemenu objekta, nastavljamo natančno in zelo preprosto.

 • nastavitev kotov nihanja na levi in desni strani
 • postanki fajfe na levi in desni strani
 • postanek na začetku in koncu sušilne enote
 • delovanje trosilnika samo, kadar je pretok sena
 • prestavitev trosilnika v naslednjo sušilno enoto
 • regulacija delovanja trosilnika glede na obliko senika
 • vožnja (delovanje) trosilnika brez nihanja ob nastavitvi fajfe na željeni kot
 • nihanje fajfe na mestu (brez vožnje)
 • možnost ročnega premikanja trosilnika, kar omogoča, da ga postavimo natančno na željeno mesto