Gnezda za kokoši nesnice za talno rejo

Izdelujemo šest tipov nesnih enot in sicer enonivojske s sedmimi gnezdi, dvonivojske s štirinajstimi gnezdi in trinivojske z enaindvajsetimi gnezdi.

Vsak od naštetih tipov je lahko enostranski ali dvostranski.

Opremljen prostor z dvo nivojskimi nesnimi enotami s štirinajstimi gnezdi na enoto za kokoši nesnice

Pri postavitvi nesnih enot v prostor za talno rejo za kokoši nesnice je potrebo upoštevati navodila proizvajalca Rotometal d.o.o.

Gnezda za kokoši nesnice

  • enonivojska s sedmimi gnezdi
  • dvonivojska s štirinajstimi gnezdi
  • tornivojska z enaindvajsetimi gnezdi
041 674 712

Tipi gnezd za kokoši nesnice